Algemeen

Inleiding

De 50plusminus maakt deel uit van Groep 7152 en organiseert als er geen corona is 6x per jaar een bijeenkomst voor LBTi-vrouwen van rond de 50 jaar en ouder. Door de geheel eigen sfeer is dit een unieke gelegenheid om leeftijdgenoten te ontmoeten, met elkaar te praten, wat te drinken en te dansen. Op deze middagen kun je ons altijd aanspreken. Wij vertellen je graag wat meer over Groep 7152 en uiteraard ook over de 50plusminus. Om de middagen goed te laten verlopen zijn er altijd vrouwen actief in de hand-& spandiensten, de muziek en de entreetafels.

Oprichting

De 50plusminus werd in 1994 opgericht door een aantal 7152-sters, die er behoefte aan hadden om zo nu en dan als ’50-plussers’ onder elkaar te zijn, vooral omdat er in die tijd nauwelijks iets voor deze doelgroep georganiseerd werd.

Doelstelling

De 50plusminus stelt zich ten doel middels bijeenkomsten en andere activiteiten gelegenheid te bieden aan LBTi-vrouwen van rond de 50 en ouder om in een ongedwongen sfeer leeftijdgenoten te ontmoeten.

Organisatie

De 50plusminus maakt deel uit van de landelijke organisatie Groep 7152 die zich al 50 jaar inzet voor LBT-vrouwen. Groep 7152 is een echte vrijwilligersorganisatie en in haar voortbestaan geheel afhankelijk van bijdragen en inzet van bezoeksters en vrijwilligsters. Giften om dit nog steeds belangrijke werk voort te zetten zijn uiteraard welkom. Daarnaast kun je overwegen om in je testament de 50plusminus van Groep 7152 te gedenken. Groep 7152 is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en voldoet aan de voorwaarden welke de fiscus daarvoor gesteld heeft.

Privacy

Privacy is voor veel bezoeksters nog steeds heel belangrijk. De 50plusminus is zich hier terdege van bewust en respecteert dit uiteraard. Wij zullen nooit gegevens van welke aard dan ook aan anderen ter beschikking stellen. Ook voor het publiceren van de foto’s op de website is toestemming gevraagd én gekregen.

Stuurgroep

De stuurgroep werkt nauw samen met elkaar, maar ook met alle vrijwilligers die de bijeenkomst tot een succes maken. Daarnaast zijn ze betrokken bij maatschappelijke discussies rond relevante thema’s als huisvesting en zorg voor oudere LBTi-vrouwen.

Iedere werkgroep stellen we even ook even apart voor d.m.v. een foto en een korte beschrijving. Ga hiervoor in het rolmenu naar ‘Werkgroepjes’.

Reacties zijn gesloten.