Stuurgroep

Van boven naar beneden: Gon, Von, Vera, Marja, Marianne en Cock

Stuurgroep 2019.

Vera (voorzitter), Marianne (vice-voorzitter, coördinatie tafeldames, PR /website), Marja (penningen en muziek), Von (barwerkgroep), Cock (hand- en spandiensten), Gon (PR/website)

* Gon is tevens afgevaardigde van de 50plusminus bij de overkoepelende organisatie Groep 7152.

Reacties zijn gesloten.