Draaiboek tafeldienst

DRAAIBOEK VAN DE TAFELDAMES

Deze groep kunnen we onderscheiden in twee subgroepen
A. Zij die de entreebewijzen verkopen en of polsbandjes bevestigen
B. Zij die de barbonnen verkopen

Regels:
1. Een ieder die de eerste tafeldienst heeft, wordt geacht zich een half uur voor aanvang te melden bij de penningmeester. De anderen doen dit een kwartier voor de aanvang van hun dienst.
2. Zij krijgt van de penningmeester een katoenen zakje inhoudende: wisselgeld (eventueel aangevuld met barbonnen) en een aan haar persoonlijk gerichte invullijst.
3. De eerste A-tafeldame ontvangt tevens een lijst van alle werkgroepleden die op die zondag hun dienst doen en dus vrije toegang hebben.
4. Zij wordt geacht aan het einde van haar dienst zelf het wisselgeld (eventueel de barbonnen) en de lijst te controleren.
5. Tijdens de gehele duur van haar dienst dient zij op haar werkplek te blijven.
6. De eerste tafeldame van groep A vult bij de verkoop van het entreebewijs eerst op haar lijst in of de betreffende dame dona is of niet-dona. Daarna rekent zij pas af met de dame in kwestie.
7. De tweede dame van de eerste of tweede dienst bevestigt het polsbandje. Zij wijst de bezoekster tevens op het feit dat er naar haar polsbandje om haar hand gevraagd kan worden indien zij buiten de catacombenwerf is geweest.
8. Heeft de tafeldame te maken met een donatrice dan verzoekt zij haar vriendelijk haar pasje te tonen. Heeft de dona dit niet bij zich, dan betaalt zij de volledige toegangsprijs maar zij kan dan wel een formulier ontvangen om haar te veel betaalde euro’s terug te krijgen.
9. De tafeldame behorende bij groep B vult bij de verkoop van de bar bon eerst op haar lijst in of het een € 5,00 – of een € 10,00 bonnenkaart is. Daarna rekent zij af met de dame in kwestie.
10. Aan het eind van haar dienst wordt de tafeldame geacht haar lijst verder in te vullen en de inkomsten te controleren. Zij brengt vervolgens het katoenen zakje met de eindafrekening naar de penningmeester. Klopt de eindafrekening niet met het uiteindelijke geldbedrag, dan kan het een en ander nog eens met de penningmeester worden doorgenomen. Na 3x een te groot kasverschil kun je aansprakelijk gesteld worden voor dit kasverschil.
11. Iedere tafeldame kan tijdens het uitoefenen van haar functie te allen tijden de hulp inroepen van de penningmeester indien dit nodig mocht blijken te zijn.
12. Iedere dienstdoende tafeldame heeft recht op een gratis toegangsbewijs en een gratis consumptie, te bevragen bij de bar.
13. Iedere tafeldame wordt geacht aanwezig te zijn bij onze vrijwilligersdag. Op die dag leert zij leden van de andere werkgroepenbeter kennen en heeft zij bij belangrijke beslissingen ook een stem die meetelt. Deze dag zal plaats vinden in augustus of oktober. Iedereen wordt – via e-mail – tijdig op de hoogte gesteld van de exacte datum.

N.B.: Een half uur voor het einde van de bijeenkomst mag het entreebewijs verkocht worden voor de helft van de prijs.

Nog belangrijker: Opvang is een ieders verantwoordelijkheid!!!

Een nieuwe tafeldame draait eerst 3 keer op proef mee om te zien of deze dienst haar bevalt en of zij ons bevalt. Na 3 keer volgt een evaluatiegesprek.

Tafeldames dienenbij ziekte of noodzakelijke afwezigheidrong zélf voor vervanging te zorgen, hierbij kunnen zij hun adreslijst raadplegen.

Versie mei 2016

Reacties zijn gesloten.