Draaiboek PR

DRAAIBOEK PR

– je zorgt ervoor dat de flyers en visitekaartjes besteld worden als ze bijna op zijn
– je zorgt dat flyers en visitekaartjes op evenementen als Roze Zaterdag, uitreiking Roze Loper, bij elke bijeenkomst etc. aanwezig zijn
– je zorgt voor publiciteit in kranten, bladen en andere media
– je stuurt alle vrijwilligsters een verjaardagskaart
– je houdt de lijsten met namen, adressen, etc. van de vrijwilligsters up-to-date en stuurt elke vernieuwde lijst naar alle vrijwilligsters
– je houdt alle correspondentie per e-mail op het adres contact@50plusminus.nl bij
– je houdt het gastenboek op de website bij
– je houdt contact met de webmaster over nieuw te plaatsen berichten en/of foto’s
– je schrijft na elke bijeenkomst een verslagje en stuurt het naar de Amarant-redactie
– je schrijft de notulen tijdens de werkgroep vergadering en het verslag stuur je naar de coördinatoren, je bent tevens lid van de werkgroep –
– je maakt elke 2 maanden de uitnodiging voor de volgende bijeenkomst en stuurt die naar de ca. 250 e-mailadressen
– je print een aantal uitnodigingen en stuurt die per post naar vrouwen die geen e-mail hebben
– je maakt 1x per jaar de uitnodiging voor de vrijwilligstersdag, stuurt die rond en hier houd je de correspondentie van bij
– tijdens deze vergadering worden de roosters voor het nieuwe jaar ingevuld, jij zet deze klad-roosters in Word en stuurt ze naar de coördinatoren
– je notuleert deze vergadering en stuurt het verslag naar alle vrijwilligsters
– je maakt of vervangt naambadges voor (nieuwe) vrijwilligsters
– je houdt een lijst bij wie zich op heeft gegeven voor de speeddate (1x per jaar)
– je maakt de boekjes voor de speeddate
– je maakt de naambadges voor de deelneemsters aan de speeddate
– na de speeddate zoek je uit wie met wie een match heeft en informeert álle deelneemsters hierover, daarna houd je de correspondentie bij die hier uit voortkomt
– je bent tijdens de bijeenkomst gastvrouw, verwelkomt nieuwe vrouwen en hebt een eerste gesprek met ze
– je maakt elke 2 maanden een aanmeldformulier waar nieuwe vrouwen hun e-mailadres op kunnen zetten om een uitnodiging te krijgen, deze adressen zet je in het bestand
– indien nodig maak je een nieuw bordje voor bovenaan de trap zodat vrouwen zien waar de bijeenkomst is
– aan het eind van het jaar maak je voor alle vrijwilligsters een kerstkaart en verstuurt deze
– je maakt, indien nodig, bonnetjes voor een gratis drankje voor de bezoeksters

Reacties zijn gesloten.