Draaiboek Muziek

DRAAIBOEK MUZIEK

Algemeen en Technisch

* De DJ zorgt voor een goede ambiance door muziek te draaien die aansluit bij de wensen van de bezoeksters.
* De DJ zorgt ervoor ruim op tijd aanwezig te zijn (d.w.z. anderhalf uur voor aanvang van de bijeenkomst) om de muziekinstallatie op te bouwen en een geluids-check uit te voeren.
* De DJ zorgt ervoor dat de bijeenkomsten exact om 20:00 uur worden beëindigd; via de microfoon wordt aangekondigd dat de laatste nummers worden gedraaid.
* De DJ draagt zorg voor de apparatuur en let er op dat onbevoegden zich niet inlaten met het technische aspect van de apparatuur (m.a.w. niet aan knoppen draaien of schuiven verzetten).
* De DJ zorgt ervoor dat de plaats achter de muziektafel door haar bezet blijft totdat ze wordt afgelost.
* Na afloop van de bijeenkomst draagt de DJ zorg voor het vakkundig afbouwen van de apparatuur, het opruimen van de werkomgeving (o.a. het terugplaatsen van de tafel op de oorspronkelijke plaats).

Indeling bijeenkomsten

* Duur bijeenkomsten 15:30 tot 20:00 uur
* Voordat officieel met de middag wordt begonnen: easy listening muziek opzetten.
* Aan het begin van de bijeenkomst kan er – indien hiervoor belangstelling is – stijldansmuziek worden gedraaid.
* Verzoekjes kunnen worden aangevraagd (bij voorkeur schriftelijk op bloknoot); indien de gevraagde muziek aanwezig is en past binnen de sfeer van het moment, kan de DJ de aanvraag honoreren.

Voorbereidende werkzaamheden en Techniek

* De lange bruine tafel klaarzetten (gericht op de dansvloer): hierop komen het mengpaneel, de laptops, DJ-controller en lampen). Bovendien komt op de tafel een houten frame van Jan (staat in zijn berging, dus aan hem vragen).Wanneer alles is geïnstalleerd is, de tafel afdekken met een roze laken.
* Geluidsapparatuur uitpakken, aansluiten etc.
* Een tweede mengpaneel is bevestigd in de muur en hierop is de versterker aangesloten; deze staat in de afgesloten ruimte waardoor het volume niet kan worden veranderd: het volume is begrensd op ongeveer 89 decibel.
* Mengpaneel muur: aan/uitknop op aan-stand zetten en schuiven op maximaal zetten.
Mengpaneel van tafel hierop aansluiten. Schuiven op mengpaneel muur open zetten op hoogste stand; dit geldt zowel voor de schuiven onder de aan/uitknop (aan de rechterkant) als voor de 2 schuiven van het actieve kanaal. De instelling van de bas en treble indien nodig wijzigen op het muur-mengpaneel.
* Indien gewenst kan de bewegende verlichting van Jan worden aangezet (mag hij niet weten, dus tijdig uitzetten.)
* Tijdens de bijeenkomsten wordt de vijfde box (achteraan, ter hoogte van ingang keuken) losgekoppeld d.m.v. het plaatsen van een verbindingsstuk. Het voordeel is dat men aan en achter de bar zo normaal gesprekken kan voeren omdat box 5 “uit de lucht” is (technisch gezien is box 5 namelijk verbonden met box 4 (vanaf DJ-tafel gezien: links bij de bar).
NB: Jan mag dit nooit zien: het verbindingsstuk mag pas worden geplaatst als Jan definitief weg is en moet weer worden verwijderd voordat hij ’s avonds terugkomt (ongeveer 20:30 uur)
* Apparatuur en boxen testen op volume en eventuele storingen; er zijn 5 boxen maar hiervan gebruiken we er 4! Bij storingen of problemen met het geluid: contact opnemen met Jan (tel. 06 – 27 20 57 56)

Functioneren DJ

* De DJ vervult een representatieve functie naar het publiek en zorgt derhalve voor een gezellige en open sfeer. Zij houdt contact met de dansvloer en wat zich daarop afspeelt; bij weinig animo op de dansvloer probeert zij met andere muziek de “bezoeksters de vloer op te krijgen”.
* Wanneer een DJ officieel met haar functie begint, geldt over en weer een proefperiode van 3 bijeenkomsten. Binnen deze periode kan enerzijds vanuit de werkgroep 50-+/- worden aangegeven dat de DJ niet voldoet binnen haar functie en kan anderzijds de beginnende DJ zelf aangeven niet verder te willen gaan met deze functie.
* Klachten vanuit de bezoeksters alsmede onderlinge wrevels zullen eerst onderling en daarna zo nodig met voorzitter en vicevoorzitter worden besproken.

Meenemen Wie

* 2 Laptops (muis + mousepad + batterijen) Beiden
* Mengpaneel Marja
* Microfoon Marja
* DJ-controller (gebruikt door Marja) Marja
* 2 Lampjes Marja
* Ventilator Marja
* Verlengsnoer met stekkerdoos (min. 5/6 aansluitingen) Marja
* Verbindingssnoeren tussen apparatuur (blijven in ons mengpaneel) Marja
* Bloknoot en pen (voor verzoeknummers) Beiden
* Verbindingsstuk voor box 5!!!! Marja

Nieuwe vrijwilliger

Inwerkperiode drie keer. Daarna volgt evaluatiegesprek met coördinator, vrijwilliger en (indien nodig) de voorzitter.

Reacties zijn gesloten.